Kontakt

Kontakt dla mediów:

Monika Weryszko
Kampania Przeciw Homofobii
696 769 790
mweryszko@kph.org.pl

Hubert Sobecki
Miłość Nie Wyklucza
501 647 563
hsobecki@mnw.org.pl