Kontakt

Kontakt dla mediów:

Cecylia Jakubczak
Kampania Przeciw Homofobii
790 866 388
cjakubczak@kph.org.pl

Hubert Sobecki
Miłość Nie Wyklucza
501 647 563
hsobecki@mnw.org.pl