Razem ku pełni praw

O koalicji

Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej powstała w listopadzie 2015 roku. Tworzy ją pięć par gejów i lesbijek oraz wspomagające je organizacje pozarządowe i kancelarie prawne. Celem Koalicji jest doprowadzenie do wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka historycznego wyroku, który zobowiąże Polskę do przyjęcia przepisów umożliwiających parom osób tej samej płci zawieranie związków partnerskich lub małżeństw

Aktualności

strona1

Geje i lesbijki skarżą Polskę do Trybunału w Strasburgu

Nastąpił przełom na drodze do wprowadzenia związków partnerskich i równości małżeńskiej w Polsce. Po przejściu krajowej procedury sądowej, nie bacząc na próbę zastraszenia przez Prokuraturę Generalną, pary gejów i lesbijek…

Koalicja krok po kroku

Celem Koalicji jest doprowadzenie do wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka historycznego wyroku, który zobowiąże Polskę do przyjęcia przepisów umożliwiających parom osób tej samej płci zawieranie związków partnerskich lub małżeństw. W tym celu wszystkie pary tworzące Koalicję podjęły próbę zawarcia związku małżeńskiego na podstawie obowiązującego w Polsce prawa. Zobacz jak to wygląda krok po kroku i na jakim etapie teraz jesteśmy.

Urząd Stanu Cywilnego
  1. Wszystkie pary złożyły w Urzędzie Stanu Cywilnego dokument potwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa.
  2. W przypadku każdej pary Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia dokumentu.
Sąd Rejonowy
  1. Wszystkie pary złożyły wniosek do sądu rejonowego w celu rozstrzygnięcia czy przyczyny odmowy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego były uzasadnione.
  2. W przypadku każdej pary sąd rejonowy wydał niekorzystne rozstrzygnięcie, tzn. uznał, że odmowa przyjęcia dokumentu przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego była uzasadniona prawnie.
Sąd Okręgowy
  1. Wszystkie pary wniosły do sądu okręgowego apelację od wyroku sądu rejonowego.
  2. W przypadku każdej pary sąd okręgowy wydaj niekorzystne rozstrzygnięcie podtrzymując decyzję sądu rejonowego.
Trybunał Konstytucyjny
  1. Wszystkie pary wniosły skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego.
  2. Czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Europejski Trybunał Praw Człowieka
  1. Wszystkie pary wniosły skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
  2. Czekamy na rozpoznanie skargi przez Trybunał. Skarga zostanie rozpatrzona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w przeciągu 4 do 5 lat. W sytuacji stwierdzenia przez Trybunał naruszenia praw człowieka przez państwo polskie wydany zostanie wyrok nakazujący Polsce przyjęcie ustawy o związkach partnerskich i/lub równości małżeńskiej.

Pary

Grzegorz i Krzysztof

Grzegorz i Krzysztof urodzili się w Polsce na początku lat 80-tych. Grzegorz jest z wykształcenia polonistą i uwielbia pisać, jednak na stałe pracuje w liniach lotniczych, a dorywczo zajmuje się działalnością społeczną i ekologiczną. Krzysztof jest wiceprezesem Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i zaangażowanym wolontariuszem w Schronisku dla Zwierząt Na Paluchu. Są razem od 21 lat.

Barbara i Cecylia

Barbara i Cecylia urodziły się w 1987 roku w Łodzi, gdzie nadal mieszkają. Jak mówią same o sobie są „lokalnymi patriotkami” dumnymi ze swojego miasta. Obie mają wykształcenie wyższe. Barbara jest z wykształcenia fizjoterapeutką, Cecylia – psycholożką..

Michał i Wojtek

Michał jest z wykształcenia fizykiem. Pracuje w radiu i wykłada na uczelni. Jest pasjonatem nowych technologii i chętnie testuje innowacyjne rozwiązania. Wojtek ukończył studia ekonomiczne. Od lat pracuje jako urzędnik samorządowy zajmując się planowaniem strategicznym rozwoju miasta. Poznali się przez wspólnych znajomych i są ze sobą od 20 lat.

Prawnicy i prawniczki

R. Pr. Marcin Górski

Radca prawny, dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ, członek Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym PAN, profesor wizytujący Uniwersytetu Chandigarh (Indie), stypendysta Fulbright Senior Award 2023-2024 (Nowy Jork).

Adw. Paweł Knut

Koordynator Koalicji i pełnomocnik jednej z par: Barbary i Cecylii. Doktor nauk humanistycznych. Wykładowca w Dziale Szkolenia Aplikantek i Aplikantów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Stypendysta Komisji Fulbrighta (2019-2020, Nowy Jork). Autor szeregu publikacji na temat sytuacji społeczno – prawnej osób LGBT w Polsce.

Krystian Legierski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW w University of Florida Levin College of Law. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Radny Rady m.st. Warszawy w kadencji 2010 – 2014Członek Rady Programowej Polskiego Radia z nadania KRRiT w kadencji 2014 – 2018. Współzałożyciel Fundacji “Panoptykon”.

Adw. Małgorzata Mączka - Pacholak

Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UW. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Adwokatka z Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 2017 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest członkinią Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Była również prawniczką w Programie Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka. Jest pełnomocniczką w licznych postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Adw. Paweł Wojciech Osik

Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie. Partner w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Przewodniczący Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Wcześniej współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa karnego, ochrony praw człowieka, problematyki rozliczeń z przeszłością.

Adw. Mikołaj Pietrzak

Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Posiada dyplom Cambridge University Certificate in English and European Law. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2010-2016 był Przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Laureat nagrody im. Edwarda Wende. Jeden z założycieli oraz członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Członek międzynarodowych prawniczych organizacji takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w USA oraz Legal Experts Advisory Panel FTI. Do 2014 r. był członkiem Perren Buildings Chambers z siedzibą w Londynie.  W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. Był stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. Koordynował program „Prawa człowieka a rozliczenia z przeszłością” prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Uczestniczył w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wielokrotnie stawał również przed Sądem Najwyższym. Wpisany na stałą listę obrońców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

Adw. Dorota Pudzianowska

Doktor hab. nauk prawnych i socjolożka, wykłada prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia m.in. z prawa antydyskryminacyjnego. Jest certyfikowaną trenerką prawa antydyskryminacyjnego i praktykiem z wieloletnim doświadczeniem. W latach 2008-2017 kierowała Programem Antydyskryminacyjnym „Artykuł 32” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zajmując się m.in. koordynacją postępowań sądowych i szkoleniami. W latach 2008-2012 była zastępcą członka Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Obecnie of counsel w kancelarii Dentons.

Dr Krzysztof Śmiszek

Prawnik, pomysłodawca, współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – ogólnopolskiego stowarzyszenia prawników i prawniczek działających na rzecz praw człowieka i niedyskryminacji. W latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET. Od stycznia 2011 r. pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Członek zespołu eksperckiego Krajowego Punktu Kontaktowego Agencji Praw Podstawowych UE. Trener praw człowieka Rady Europy w ramach programu HELP Rady Europy. Od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji. Od 2019 r poseł na Sejm, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Organizacje

Kampania przeciw homofobii

Kampania Przeciw Homofobii (KPH) to założona w 2001 roku ogólnopolska organizacja pozarządowa zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. KPH działa na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) i ich bliskich  poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych, organizacje ogólnopolskich kampanii społecznych oraz budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego.

Miłość nie wyklucza

Miłość nie Wyklucza (MNW) to założona w 2009 roku organizacja pozarządowa działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Celem stowarzyszenia jest umożliwienie zawierania małżeństw wszystkim osobom bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Działania MNW mają charakter długofalowy i skupiają się na prowadzeniu ciągłej kampanii i edukacji oraz budowaniu silnej i solidarnej społeczności, skupiającej zarówno organizacje i osoby LGBT+, jak i ich sojuszniczki i sojuszników.

Finanse

Pierwsze działania Koalicji finansowane były z projektu „Równość Małżeńska dla Wszystkich” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w ramach programu Obywatele dla Demokracji i współfinansowanego z Funduszy EOG.

Po zakończeniu projektu stanęliśmy przed koniecznością znalezienia finansowania na dalsze działania, w tym na opłacenie: kosztów wysyłki pism w trakcie postępowań, kosztów dojazdów naszych prawników na rozprawy sądowe, wynagrodzeń dla współpracujących z nami grafików, fotografów oraz tłumaczy, kosztów organizacji konferencji prasowych, kosztów ewentualnego wyjazdu prawników i par na rozprawę do Strasburga.

W sierpniu 2016 r. zwróciliśmy się do społeczności osób LGBT oraz ich sojuszników i sojuszniczek o wsparcie działań poprzez zbiórkę w serwisie Pomagam.pl. W ciągu 48 godzin zebraliśmy prawie 16 tys. zł. Była to jedna z najszybszych i największych akcji crowdfundingowych na rzecz osób LGBT w Polsce.